Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach


Tekst aktu: pdf D20090666L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20090666.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20090666Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2009-05-28
Data wydania: 2009-04-24
Data wejścia w życie: 2009-06-12
Data obowiązywania: 2009-06-12
Uwagi: Art. 11 ust. 2 i 3, art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 48, art. 49, art. 77, art. 86, art. 87 i art. 99 wchodzą w życie z dniem 28 sierpnia 2009 r.; art. 9 ust. 4 wchodzi w życie z dniem 26 września 2009 r.; art. 17-26 i art. 79 wchodzą w życie z dniem 1 października 2009 r.; art. 30, art. 32-43, art. 53-56, art. 65, art. 69, art. 72, art. 80, art. 82-85, art. 89, art. 90, art. 100, art. 111 pkt 1-13 i 15-20 oraz art. 114 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.; art. 111 pkt 14 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 r.; art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 26 września 2011 r.; art. 66-68 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP