Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 803

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym


Tekst aktu: pdf D20090803L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20090803.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-06-23
Data wydania: 2009-05-22
Data wejścia w życie: 2009-12-24
Data obowiązywania: 2009-12-24
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
MIN. ZDROWIA
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP