Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 816

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat


Tekst ogłoszony: pdf D20090816.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2009-06-23
Data wydania: 2009-06-18
Data wejścia w życie: 2009-07-01
Data obowiązywania: 2009-07-01
Data uchylenia: 2014-03-20
Uwagi: obowiązywało do czasu wydania nowego rozp. na podstawie art. 286 ust. 10 ustawy Prawo ochrony środowiska
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Akty uchylające Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP