Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 98 poz. 817

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych


Tekst aktu: pdf D20090817L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20090817.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-06-25
Data wydania: 2009-05-07
Data wejścia w życie: 2009-07-10
Data obowiązywania: 2009-07-10
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. ZDROWIA
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
MIN. ZDROWIA
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP