Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 116 poz. 975

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym


Tekst aktu: pdf D20090975L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20090975.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20090975Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2009-07-23
Data wydania: 2009-06-25
Data wejścia w życie: 2009-08-07
Data obowiązywania: 2009-08-07
Uwagi: art. 24 ust. 2 pkt 7 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP