Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 125 poz. 1035

Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców


Tekst aktu: pdf D20091035L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20091035.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20091035Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2009-08-07
Data wydania: 2009-07-01
Data wejścia w życie: 2009-08-22
Data obowiązywania: 2009-08-22
Data uchylenia: 2013-11-21
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP