Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 127 poz. 1052

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich


Tekst aktu: pdf D20091052L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20091052.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20091052Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-08-13
Data wydania: 2009-07-17
Data wejścia w życie: 2009-08-28
Data obowiązywania: 2009-08-28
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP