Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1075

Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20091075L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20091075.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-08-19
Data wydania: 2009-06-26
Data wejścia w życie: 2011-02-20
Data obowiązywania: 2011-02-20
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Orzeczenie TK Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP