Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 137 poz. 1121

Europejska Karta języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzona w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r.


Tekst ogłoszony: pdf D20091121.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-08-27
Data wydania: 2008-11-28
Data wejścia w życie: 2009-06-01
Data obowiązywania: 2009-06-01
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP