Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody


Tekst aktu: pdf D20091220L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20091220.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20091220Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2009-09-16
Data wydania: 2009-08-25
Data wygaśnięcia: 2013-06-03
Uwagi: tekst jednolity nie obejmuje art. 133-142 ustawy
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP