Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 152 poz. 1223

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości


Tekst aktu: pdf D20091223L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20091223.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20091223Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2009-09-17
Data wydania: 2009-09-02
Data wygaśnięcia: 2013-03-11
Uwagi: tekst jednolity nie obejmuje art. 84 i 85 ust. 2 ustawy o rachunkowości
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP