Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 155 poz. 1232

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach


Tekst ogłoszony: pdf D20091232.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2009-09-21
Data wydania: 2009-09-18
Data wejścia w życie: 2009-09-22
Data obowiązywania: 2009-09-22
Data uchylenia: 2012-10-08
Uwagi: Par 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 11.5 i 11.6 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 31 marca 2010 r. w ustawie Dz. U. z 2011 r. Nr 244, poz. 1454 zmiana art. 81 podstawy rozp.
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP