Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych


Tekst aktu: pdf D20091240L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20091240.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20091240Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2009-09-24
Data wydania: 2009-08-27
Data wejścia w życie: 2010-01-01
Data obowiązywania: 2010-01-01
Uwagi: art. 40 ust. 3 pkt 2, art. 41 ust. 4 oraz art. 142 pkt 11 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., natomiast art. 174 pkt 2 oraz art. 175 ust. 1 pkt 4 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. FINANSÓW
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU REGIONALNEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
MIN. WŁAŚCIWY DS RYBOŁÓWSTWA
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie