Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1241

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych


Tekst ogłoszony: pdf D20091241.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20091241Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-09-24
Data wydania: 2009-08-27
Data wejścia w życie: 2010-01-01
Data obowiązywania: 2010-01-01
Uwagi: art. 13 pkt 3-5, art. 95, art. 101 ust. 3 i art. 120 wchodzą w życie z dniem 24 września 2009 r., art. 18 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r., art. 2 pkt 3, art. 13 pkt 1, 2 i 6, art. 18 pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. b i c, art. 39 pkt 2-6, art. 45 pkt 1 i 6, art. 46 pkt 1 lit. a i lit. c-e oraz pkt 2-5, art. 57 pkt 2, art. 59 pkt 1-3, art. 65 pkt 3-5, art. 66 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 67 pkt 1, art. 80 pkt 3 wchodza w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., art. 17 pkt 6, art. 39 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
MIN. WŁAŚCIWY DS SKARBU PAŃSTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP