Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1323

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej


Tekst aktu: pdf D20091323L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20091323.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20091323Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2009-10-09
Data wydania: 2009-08-27
Data wejścia w życie: 2009-10-31
Data obowiązywania: 2009-10-31
Data uchylenia: 2017-03-01
Uwagi: art. 148 ust. 1 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Akty uchylające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP