Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1361

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze


Tekst aktu: pdf D20091361L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20091361.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20091361Lj.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2009-10-21
Data wydania: 2009-10-02
Data uchylenia: 2012-10-09
Uwagi: Tekst jednolity ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze nie obejmuje art. 524-535 i 541 i 542.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP