Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 176 poz. 1365

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych


Tekst ogłoszony: pdf D20091365.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2009-10-22
Data wydania: 2009-09-09
Data wejścia w życie: 2009-11-06
Data obowiązywania: 2009-11-06
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2016 r. poz. 1501 z wyj. par. 2
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP