Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 189 poz. 1471

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym


Tekst aktu: pdf D20091471L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20091471.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20091471Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2009-11-10
Data wydania: 2009-10-21
Data wygaśnięcia: 2015-05-13
Uwagi: tekst jednolity nie obejmuje art. 28 ustawy o rybactwie śródlądowym
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP