Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych


Tekst aktu: pdf D20091540L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20091540.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20091540Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2009-11-30
Data wydania: 2009-11-19
Data wejścia w życie: 2010-01-01
Data obowiązywania: 2010-01-01
Uwagi: art. 95 w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 6, art. 106 pkt 1 i pkt 4 lit. a oraz art. 116 pkt 4 wchodzą w życie z dniem 2 stycznia 2016 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP