Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 203 poz. 1569

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.


Tekst ogłoszony: pdf D20091569.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-12-02
Data wydania: 2007-12-13
Data wejścia w życie: 2009-12-01
Data obowiązywania: 2009-12-01
 
 Akty powiązane  
Orzeczenie TK
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP