Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1706

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych


Tekst aktu: pdf D20091706L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20091706.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-12-22
Data wydania: 2009-11-19
Data wejścia w życie: 2010-01-01
Data obowiązywania: 2010-01-01
Uwagi: art. 19 wszedł w życie z dniem 22 grudnia 2009 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
MIN. OBRONY NARODOWEJ
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP