Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich


Tekst aktu: pdf D20091708L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20091708.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20091708Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2009-12-22
Data wydania: 2009-12-02
Data wejścia w życie: 2010-01-01
Data obowiązywania: 2010-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP