Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 28 poz. 145

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20100145L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20100145.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-02-25
Data wydania: 2010-01-22
Data wejścia w życie: 2010-03-12
Data obowiązywania: 2010-03-12
Uwagi: art. 1 pkt 26 lit. a, pkt 38 lit. a tiret 1, art. 2 pkt 1 oraz art. 4 pkt 13, 14, 15 i 18 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., art. 1 pkt 38 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP