Dz.U. 2010 nr 29 poz. 154

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu


Tekst aktu: pdf D20100154L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20100154.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20100154Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2010-02-26
Data wydania: 2010-02-09
Data wygaśnięcia: 2015-11-20
Uwagi: Tekst jednolity ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu nie obejmuje art. 154-220.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu