Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 38 poz. 207

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych


Tekst ogłoszony: pdf D20100207.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2010-03-12
Data wydania: 2010-03-02
Data wejścia w życie: 2010-03-12
Data obowiązywania: 2010-01-01
Uwagi: rozdział "73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju " z zał. nr 2 wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Odesłania Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP