Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 46 poz. 275

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń


Tekst aktu: pdf D20100275L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20100275.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20100275Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2010-03-25
Data wydania: 2010-03-16
Data wygaśnięcia: 2013-04-22
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP