Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 46 poz. 276

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


Tekst ogłoszony: pdf D20100276.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20100276Lj.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2010-03-25
Data wydania: 2010-03-16
Data wygaśnięcia: 2014-04-08
Uwagi: Tekst jednolity ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. Dz. U. 2000 nr 116, poz. 1216 ni obejmuje art. 38-47b
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP