Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 65 poz. 407

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie


Tekst ogłoszony: pdf D20100407.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2010-04-21
Data wydania: 2010-04-01
Data wejścia w życie: 2010-04-29
Data obowiązywania: 2010-04-29
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z wyj. par. 2-3
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP