Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 474

Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20100474L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20100474.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-05-05
Data wydania: 2010-03-18
Data wejścia w życie: 2010-06-05
Data obowiązywania: 2010-06-05
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP