Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej


Tekst ogłoszony: pdf D20100489.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20100489Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2010-05-07
Data wydania: 2010-03-04
Data wejścia w życie: 2010-06-07
Data obowiązywania: 2010-06-07
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP