Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 96 poz. 619

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk


Tekst aktu: pdf D20100619L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20100619.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20100619Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2010-06-04
Data wydania: 2010-04-30
Data wejścia w życie: 2010-10-01
Data obowiązywania: 2010-10-01
Uwagi: art. 45, art. 71 ust. 3 i 4, art. 72 ust. 3 i 5 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2010 r., art. 5 i art. 78-86 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS NAUKI
 
 Akty powiązane  
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP