Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych


Tekst aktu: pdf D20100675L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20100675.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20100675Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2010-06-16
Data wydania: 2010-05-07
Data wejścia w życie: 2010-07-17
Data obowiązywania: 2010-07-17
Uwagi: art. 29 wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2010 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP