Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych


Tekst aktu: pdf D20100679L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20100679.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20100679Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2010-06-17
Data wydania: 2010-05-20
Data wejścia w życie: 2010-09-18
Data obowiązywania: 2010-09-18
Uwagi: art. 90 ust. 3-5 wchodzi w życie z dniem 19 września 2011 r., art. 48 ust. 2, art. 64 ust. 2 i art. 83 ust. 1 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2011 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie