Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych


Tekst aktu: pdf D20100759L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20100759.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20100759Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2010-06-25
Data wydania: 2010-08-08
Data wygaśnięcia: 2013-08-09
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie