Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 121 poz. 820

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej


Tekst ogłoszony: pdf D20100820.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-07-06
Data wydania: 2010-06-10
Data wejścia w życie: 2010-07-21
Data obowiązywania: 2010-07-21
Uwagi: Par. 6 stosuje się od dnia 1 sierpnia 2010 r.- dla stadionów, na których odbywają się mecze piłki nożnej rozgrywane poza ramami ligi zawodowej; par 4 i 10 stosuje się od dnia 1 sierpnia 2011 r. dla stadionów jak wyżej.
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP