Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 123 poz. 835

Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.


Tekst aktu: pdf D20100835L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20100835.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20100835Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-07-09
Data wydania: 2010-06-24
Data wejścia w życie: 2010-07-09
Data obowiązywania: 2010-07-09
Uwagi: Z dniem 13 sierpnia 2010 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (na podst. Dz.U. z 2010 r. Nr 148, poz. 993)
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP