Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie


Tekst ogłoszony: pdf D20100857.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2010-07-15
Data wydania: 2010-06-25
Data wejścia w życie: 2010-10-16
Data obowiązywania: 2010-10-16
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY FIZYCZNEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP