Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia


Tekst ogłoszony: pdf D20100880.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-07-20
Data wydania: 2010-07-02
Data wejścia w życie: 2011-01-01
Data obowiązywania: 2011-01-01
Uwagi: par. 2 ust. 2 w odniesieniu do instalacji przekazanych do użytkowania przed 28 lipca 2005 r. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP