Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 143 poz. 963

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych


Tekst aktu: pdf D20100963L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20100963.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20100963Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2010-08-10
Data wydania: 2010-07-08
Data wejścia w życie: 2010-08-25
Data obowiązywania: 2010-08-25
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP