Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 149 poz. 996

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20100996L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20100996.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-08-16
Data wydania: 2010-08-06
Data wejścia w życie: 2010-08-16
Data obowiązywania: 2010-08-16
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP