Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1018

Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20101018L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20101018.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20101018Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-08-20
Data wydania: 2010-07-22
Data wejścia w życie: 2010-09-04
Data obowiązywania: 2010-09-04
Uwagi: art. 1 pkt 10 lit. d-i wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2011 r., art. 4 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2012 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP