Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 163 poz. 1103

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych


Tekst ogłoszony: pdf D20101103.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2010-09-06
Data wydania: 2010-08-16
Data wejścia w życie: 2010-09-21
Data obowiązywania: 2010-09-21
Data uchylenia: 2016-06-10
Uwagi: par. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. b oraz e, pkt 5 lit. b, pkt 6 i pkt 7 lit. b wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2011 r.
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Uchylenia wynikające z Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP