Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 176 poz. 1190

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw


Tekst aktu: pdf D20101190L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20101190.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20101190Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2010-09-27
Data wydania: 2010-09-14
Data uchylenia: 2011-08-01
Uwagi: tekst jednolity nie obejmuje art. 207-211 ustawy
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP