Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach


Tekst ogłoszony: pdf D20101243.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20101243Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2010-10-05
Data wydania: 2010-09-14
Data uchylenia: 2013-01-23
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Tekst jednolity do aktu Akty zmieniające Akty uchylające
Dyrektywy europejskie