Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 211 poz. 1384

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


Tekst aktu: pdf D20101384L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20101384.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20101384Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2010-11-09
Data wydania: 2010-10-08
Data wygaśnięcia: 2014-01-21
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 185 - 213 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP