Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko


Tekst ogłoszony: pdf D20101397.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2010-11-12
Data wydania: 2010-11-09
Data wejścia w życie: 2010-11-15
Data obowiązywania: 2010-11-15
Organ wydający: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Odesłania Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie