Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1427

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności


Tekst aktu: pdf D20101427L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20101427.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20101427Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2010-11-19
Data wydania: 2010-09-24
Data wejścia w życie: 2015-03-01
Data obowiązywania: 2015-03-01
Uwagi: od dnia 1 stycznia 2018 r. tracą moc przepisy art. 1 pkt 4, art. 3 ust. 2, art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 3, art. 8 pkt 6, 14-21 i 25, art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 12, art. 13 pkt 2, art. 24-44, art. 49, art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 2 i 3, art. 52 pkt 3, art. 59 oraz art. 60 niniejszej ustawy art. 66 zmieniający ustawę o zmianie imienia i nazwiska Dz. U. z 2008 r. poz. 1414 został skreślony w Dz. U. z 2014 r. poz. 1741, art. 67 zmieniający ustawę o funduszu sołeckim Dz. U. z 2009 r. poz. 420 został skreślony w ustawie Dz. U. z 2014 r. poz. 301
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP