Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1466

Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20101466L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20101466.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-11-30
Data wydania: 2010-10-29
Data wejścia w życie: 2010-12-31
Data obowiązywania: 2010-12-31
Uwagi: art. 1 pkt 7 w zakresie dotyczącym art. 129g ust. 1-3 oraz art. 129h ust. 1-4; art. 3 w zakresie dotyczącym art. 20c wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP