Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1489

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowywania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach


Tekst ogłoszony: pdf D20101489.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2010-12-02
Data wydania: 2010-11-17
Data wejścia w życie: 2011-09-01
Data obowiązywania: 2011-09-01
Data uchylenia: 2015-09-01
Uwagi: par. 2 ust. 4 wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP