Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1491

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych


Tekst ogłoszony: pdf D20101491.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2010-12-02
Data wydania: 2010-11-17
Data wejścia w życie: 2011-09-01
Data obowiązywania: 2011-09-01
Data uchylenia: 2015-03-31
Uwagi: par. 1a wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2010 r., par. 59, par. 111, par. 123 ust. 3, par. 126 ust. 4 pkt 4 i par. 132 ust. 7 wchodzą w życie z dniem 1 września 2012 r.
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP